Servicii

Salarizare Personal
 • Calculul salariilor
 • Intocmirea statelor de plata
 • Calculul concediilor medicale
 • Editarea fisierelor pentru plata salariilor prin transfer bancar
 • Intocmirea ordinelor de plata privind obligatiile angajatorlului catre bugetul de stat
 • Intocmirea si depunerea declaratiilor periodice la autoritatile de stat
 • Intocmirea si depunerea fiselor fiscale
 • Intocmirea de adeverinte pentru salariati
 • Intocmirea fluturasilor de salarii
 • Evidenta concediilor de odihna
Administrare Personal
 • Intocmirea actelor necesare angajarii
 • Intocmirea contractelor de munca si a actelor aditionale pentru modificarea elementelor existente
 • Asistenta si redactare pentru intocmirea anexelor la contractele de munca, privind clauzele speciale
 • Intocmirea si evidenta dosarelor de personal
 • Introducerea si raportarea angajatilor in registrul Electronic de Evidenta a Salariatilor, REGES
 • Intocmirea deciziilor de incetare a contractelor de munca
 • Gestionarea formalitatilor necesare in relatiile cu autoritatile din domeniu
 • Intocmirea dosarelor de pensionare
 • Asistenta in caz de control
Consultanţă în gestionarea resurselor umane
 • Asistenta legislativa
 • Intocmirea documentelor necesare indeplinirii procedurii de cercetare disciplinara prealabila
 • Asistenta in conflictele de munca
 • Participarea in calitate de membru in Comisiile disciplinare
 • Intocmirea Contractelor Colective de Munca
 • Intocmirea procedurilor interne
 • Elaborarea organigramei si a statelor de functiuni
 • Elaborarea fiselor de post
 • Intocmirea Regulamentului Intern
 • Intocmirea Regulamentului de Organizare si Functionare
 • Intocmirea Manualului Angajatilor
Expertiză în Resurse Umane
 • Intocmire rapoarte privind costurile salariale
 • Analiza fluctuatiei de personal
 • Analiza posturilor
 • Identificarea si stabilirea criteriilor de performanta a angajatilor
 • Evaluare de personal – evaluare profesionala, evaluare a nevoilor de training
 • Creare si implementare de politici de salarizare, compensatii si beneficii
Selectie si recrutare

POINT Consulting oferă personal specializat în Resurse Umane, cu experienta in proiecte de recrutare pentru diverse tipuri de posturi (de la Paznici la Directori Financiari) desfasurate la nivel national.

PROCEDURA DE LUCRU :

Etapa 1 – Stabilirea profilului candidatului – se face pe baza de interviu (discutie libera) cu clientul pentru a stabili criteriile de selectie, atat profesionale, cat si personale ale candidatilor

Etapa 2 – Desfasurarea procesului de recrutare prin selectia CV-urilor din baza de date, postare de anunturi, intervievarea candidatilor

Etapa 3 –  Redactarea listei scurte care va cuprinde Fisa Candidatului si CV-ul

Etapa 4 – Sustinerea interviului final – acesta poate fi sustinut cu asistenta noastra sau fara (in functie de dorintele clientului)

Training/Workshop

POINT Consulting organizeaza sesiuni de training personalizate pentru fiecare client in parte, avand urmatoarele tematici : Leadership, Abilitati comunicare, Managementul timpului.

Sesiunile de training organizate de catre noi se fac pe principiul « ne jucam ca sa invatam », fiind structurate astfel: 30% teorie, 70% practica.

De principiu, dupa fiecare sesiune de training se fac activitati de follow up pentru perioade de pana la 3 luni.

Your HR Business Partner